HrGOpher

İnsan Kaynakları ile ilgilenenlere son derece faydalı olabilecek önemli bir fihrist web sitesi : HrGOpher

Bu site vasıtası ile sadece İK değil, linkler kanalı ile özellikle ana dilleri ingilizce olan ülkelerin kamu kurumlarının, üniversitelerinin idari birimleri, kütüphaneleri, ve İK sistemlerine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında, bir şirkette yer alan her türlü yönetsel fonksiyona hizmet verebilecek yabancı danışmanlık firmalarının bilgileri bulunabilir.

Hrgopher’dan giriş yaparak bazen saatlerce surf yaptığım oluyor. Şimdiye kadar geliştirdiğim birçok projem bu surflarim sonucunda ulaştığım kaynakçalardan yaratılmıştır.

Girişiniz bir noktadan olup isterseniz sektör, isterseniz iş, isterseniz kurum linklerinden link bularak surfe devam edin : sky is the limit.

1960’lardan itibaren Amerikan ordusunun dahili haberleşmede kullandığı internet sistemini, dünyanın kullanımına açma kararını alarak “www”in inşasını başlatan Ronald Reagan’ın, başkanlık şeçimlerindeki “dünyanın patronu” olma seçim kampanyası vaadini yerine getirdiği kesin değil mi? Nadir de olsa bazı politikacılar sözlerini tutuyor. Belki de Hollywood insanlığı yönetiyor desek daha yerinde olur. Peki Hollywood’u kimler yönetiyor ? … 🙂 …

Scholarshipnet

Scholarshipnet web sitesinden dünyanın farklı üniversitelerinin açtığı burslu, yarı burslu veya burssuz lisansüstü, doktora, vs. gibi akademik programlarının duyurularına ulaşabilirsiniz.

Ben La Spienza, Roma ile iki yıllık % 100 burslu Humanities programı için bayağı yazışmış ancak İtalya ve Türkiye bürokrasisi arasında boğulup kalmıştım. Onların da bizden aşağı kalır tarafı yok bürokrasi konusunda. O dönemlerde, ‘İtalya’da bir süre yaşamak’ fikri bana cazip geliyordu, kısacası eğitim bu fikrin bahanesiydi. Herhalde konunun üstüne çok gitmeyişimin nedeni de bazda amacımın farklı olmasıydı… her neyse …. bu sitede özellikle genç mühendislere yönelik, bana “keşke mühendis olsaydım” dedirttiren mükemmel fırsatlar çıkıyor. Ben hoşuma gittiği için sürekli takip ediyorum.

İlginç ve trajik ilan

Bir büyük şirket aşağıdaki pozisyonda müdür arıyor. Böyle bir pozisyon ismi, firmanın iç yapısı hakkında öyle çok bilgi aktarır ki insana. Bilgilerin hiç de olumlu yönde olmadığını da eklemeliyim herhalde.

İNSAN KAYNAKLARI KALİTE DENETİM ve PERSONEL MÜDÜRÜ (SIKKDPD03)

  • İş Kanunu, SSK ve bordro tahakkuku konularına hakim
  • İş ve Süreç analizleri, İK planlaması, seçme-yerleştirme oryantasyon
  • Bütçelendirme, ücret ve performans yönetimi deneyimli
  • Teşvik/Ödüllendirme ve sistem konularında becerikli
  • Koordinasyon sürdürme ve geliştirme becerilerine sahip
  • Tercihen Nebim programı bilen
  • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü
  • Aktif araç kullanabilen
  • Seyahat engeli olmayan
  • Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için )

Tespit 1: İlanda şirketin üç fonksiyonu bulunmaktadır : 1-İK 2-Kalite Sistemi(leri) 3-Personel
Bu üç temel fonksiyonun, şirketin büyüklüğü düşünülürse tek elden çıkması, eğer söz konusu işler olması gerektiği nitelikte yapılıyorsa imkansızdır.

Tespit 1 – Sonuç 1. Belirtilen işler ehil olmayan kişiler tarafından yürütülmektedir.

Tespit 1 – Sonuç 2 : Bu işlere bakan bir kişi veya kişiler zaten bulunmamaktadır.

Tespit 1 – Sonuç 3 : Pozisyon içinde geçen “Kalite Denetimi” tanımlaması talep edilen özellikler kapsamında bakıldığında tam bir muammadır. Şirket acaba neyi kasdetmektedir ? Kaliteli insan kaynağı mı veya örneğin ISO gibi standartları net spesifik bir Kalite Yönetimi Sistemi içinde çalışan İnsan Kaynağı bölümünün denetimimi, eğer ikincisi ise acaba müdürümüz uygulayıcı mıdır, denetleyici midir ? Bizim müdürümüz ne iş yapacaktır ? İş Yönetiminde bir kişinin kendi işlerinin hem uygulayıcısı, hem de resmi denetleyicisi olamayacağı bilinmemekte midir ?

Tespit 1 – Sonuç 4 : Bu pozisyonu dolduracak kişi % 90 sadece Personel ayağını yürütecek, geri kalanını da “sanki yapıyormuş” gibi yapacaktır. İlandan da görüleceği gibi zaten olası müdürün aslında Personelci olması istenmektedir. -İnsan Kaynakları Kalite Denetimi- tanımlamaları aranılan Personel Müdürlüğü pozisonunu ‘yıkamak ve yağlamak’ için başa takılmıştır.

Tespit 2: İlanı veren kişi veya kişiler İş ve Süreç Yönetim teorisi ve uygulamaları konularında ciddi bilgi eksikliğine sahiptir.

Tespit2 – Sonuç 1 : Üst Yönetimin sözü edilen iş süreçlerine ait teoriler ve pratik yönetimleri hakkındaki bilgi eksikliği, varolan kadroyu iyi yönetememe, sağlıklı iş talep edememe, iş geliştirememe ve işleri denetleyememe durumunu bize çok net gösterebilir.

Tespit 2 – Sonuç 2 : Üst Yönetimin iş süreçleri ve pratikleri hakkındaki bilgi eksikliği bu pozisyona oturmaya cesaret edebilecek ( ! ) müdürden insan ötesi taleplerde bulunma sonuçlarını doğuracaktır.

Tespit 3 : Mevcut kadro Üst Yönetimin bilgi eksikliklerini kapatacak nitelikte değildir. Öyle olsalardı, firma bu tip tanlış yapılandırılmış bir ilan çıkmazdı. Eğer Don Kişot’luğa özenmiyorsanız, böyle bir iş yerinde çalışmak ehil bir kişi için mesleki intihardan başka birşey olmaz.

Tespit 3 – Sonuç 1 : Böyle bir pozisyona oturmak isteyecek kişinin ilk sorusu “ekibim kaç kişi? ” olmalıdır. Verilecek cevabın ne olabileceğini tahmin edebiliriz.!!!

Tespit 3 – Sonuç 2 : Bu pozisyona gözü kapalı, gönül rahatlığı ile oturabilen kişi de zaten iş bilmiyordur. İş bilmediği içinde şirkete hiçbir faydası olmayacaktır. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Hatta “bir sürü fonksiyon bana bağlı” diye hava bile atacaktır. Mesela ben böyleleri ile konuşurken iki, üç soru sorarım, aldığım cevaplar sonrasında o kişiye karşı “vah vah vah” diyerek ebediyete kadar susarım.

Tespit 4 : Eğer İK gazete veya web sitelerindeki bütün ilanları inceleyecek olursak, maalesef Türkiye’deki dörtte üç kuruluşumuzun konusunu ettiğimiz şirketten pek de farkı olmadığını görürüz.

Tespit 4 – Sonuç 1 : Ben iş değiştirmeyi düşünsem, istediğim gibi bir ilan yılda 1-2 çıktığı için, bu ilanları hiç görememe ihtimalin çok yüksek olur.

Tespit 4 – Sonuç 2 : PATRON, ÜST, ORTA VE ALT KADEME …. EĞİTİM ŞART.

NOT : Türkiye’deki şirketlerin yapılanları ve işleri nasıl yürüttükleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız verdikleri iş ilanlarını takip edin. İlanlarda kullanılan bir kelime bile içinde birçok detay barındırır.