Turquality

TURQUALITY denetlemesi için ( Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Türkiye’den 10 yılda 10 marka yaratılması projesi için, inşaat sektöründen, yaptığımız çeşitli raporlamalar sonrası Vesbo denetleme kapsamına alındı, TURQUALITY kapsamına girebilmek, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan “sınırsız” dış ticaret teşviki almak anlamına geliyor ki, bu muazzam birşey) Deloitte “doldulması gereken form” adına 22 sayfalık bir döküm gönderdi. Son üç gündür İK bölümü talepleri ile uğraşıyorum.

Denetlemeye 84 firma giriyor. Efes Pilsen, İpekyol, Serel vs. gibi markalar var rakip, şu an sadece denetleme sürecindeyiz, TURQUALITY kapsamında değiliz. Seçilecek 10 markadan biri olmaya çalışıyoruz.

Benden neler istemişler :

Talep Edilen Dokümanlar ve Raporlar:
8.1 Tüm kurumu içeren detaylı organizasyon şeması
8.2 Görev Tanımları
8.4 İnsan Kaynakları Stratejisi
8.6 Standart Unvan yapısını gösteren doküman
8.7 İşgücü planlamasını gösteren doküman
8.14 Öğrenme Stratejisini gösteren doküman
8.15 Oryantasyon programlarını içeren doküman
8.17 Bireysel Performans Sistemini anlatan doküman ve performans raporları
8.21 Yetkinlik modellerini anlatan doküman (temel ve fonksiyonel)
8.23 İnsan Kaynakları’nda kullanılan yazılım ile ilgili bilgi içeren doküman

Cevaplanacak Performans Ölçütleri:

8.24. İnsan Kaynakları Ölçütleri
TALEP EDİLEN BİLGİ – AÇIKLAMA / NOTLAR – CEVAP -ÖLÇÜMLENMİYOR

İnsan Kaynakları personel maliyetinin toplam gelire oranı
İnsan kaynakları hizmet sunum oranı
100 çalışan başına düşen insan kaynakları personeli sayısı
Çalışan başına ortalama eğitim gün sayısı
FTE başına düşen ortalama ciro
FTE: tam zamanlı çalışan eşdeğeri – haftada 40 saat, tam zamanlı veya 1 FTE olarak düşünülebilir.
Satış gelirleri / Çalışan sayısı
İşletme giderlerinin yüzdesi olarak toplam ücret giderleri
Ücret giderleri / Faaliyet giderleri
Yıllık personel devir oranı
Yıllık personel devir oranı (Yönetim ekibi için)
Tüm kurumu

Yapılanma – orta ölçek

Üretimi olan orta ölçekli bir şirketin yapılanması :

Genel Müdür

1) Satış (müdür ve alt kadro, CRM)
aa) Pazarlama (Marka Yönetimi)

2) İşletme (GM Yardımcısı )
aa) Üretim – AR-GE ( müdür ve alt kadro + 4-6 stajyer )
bb) Lojistik & Planlama (müdür + 1 stajyer ) A) Satınalma (Sorumlu + 1 stajyer ) B) Planlama ( sorumlu + 1 stajyer ) C) Depo-Sevkiyat ( Sorumlu + 1 stajyer )

3) Kalite Yönetimi ( Sorumlu, min 2 kişi+ 1 stajyer ) -herhangi bir kalite belgesi var ise –

4) Mali İşler ( genel muh, maliyet muh., bütçe, finans )( Şef, min 3 kişi + 2 stajyer)

5) İnsan Kaynakları ve Personel ( Sorumlu, 2 kişi+ 1 stajyer ) aa) Bilgi İşlem (outsourced+1 donanımcı+1 stajyer )

Çalışan kademelendirmesi ( piramidi ):

GM – GMYard
Müdür – M.Yard( üniversite mezunu, 8 yıl ve üstü tecrübe )
Şef/Sorumlu ( üniversite mezunu, 5 – 7 yıl tecrübe / lise mezunu, 8 – 10 yıl tecrübe
Uzman – Uzman Yard. ( üniversite mez. – yeni mezun,0 – 5 yıl tecrübe / lise mez, 5 yıl üstü tec
Memur/ Eleman ( lise mezunları, 0 -5 yıl tecrübe )

Adım adım düşünüyoruz …

1) Şirketin vizyon ve misyonu nedir ?
2) Şirketin kısa, orta, uzun vadeli stratejik hedeflerini belirleyebilecek veri mevcut mu, veri akışı var mı? ( yıllara göre satışlar, maliyetler -hammadde, yard+ sarf malz, yatırım, insan, yönetim-, vs. )
3) Kısa, orta, uzun vadeli ciro, karlılık ve yatırım hedefleri neler ?
4) Şirketin ana süreçleri net mi? Verimlilik kriterleri belirli mi ? Öngörülen – fiili verimlilik raporlamaları yapılıyor mu?
5) İletişim ( şirket içi ve dışı veri akışı ve kişiler arası iletişim için hangi kanallar kullanılıyor ? MRP, ERP, mali işler, İK, personel yazılımları, outlook vs. : MIS – Management of Information Systems)
6) Yıllara göre karşılaştırmalı satış rakamları, karlılık
7) Marka yönetimi ( SWAT analizleri, piyasa konumlandırması, rakipler, vs)
8) CRM ( Müşteri memnuniyeti nasıl ölçülüyor, kriterleri belirli mi ? Termin sürelerine uyum, tam teslim, şikayetlere geri dönüş, komple çözümler üretebilme, etkin tanıtım, anket,vs. )
9) Tedarikçi portföyü ve değerlendirmesi yapılıyor mu?
10) Maliyetler sağlıklı takip edilebiliyor mu?
11) Dinamik bütçe
12) Her bölümün ve çalışanın görev, yetki ve nitelikleri belirli mi ?
13 ) Yukarıda yazan bunca işi yapabilecek nitelikte insan kaynağı var mı? İK planlaması, maliyetleri
14 ) İşe alım, oryantasyon prosesleri standartlara uygun işliyor mu? İnsan kaynağının performansı ölçülüyor mu? Eğitim veriliyor mu ? Kariyer yolları belirli mi? Rotasyon var mı? Öneri ve ödül sistemleri mevcut mu? çalışan memnuniyeti ölçülüyor mu?
15) Hukuk – outsourced
16) Bölgeler (üniteler) kendi içlerinde birer şirketcik gibi mi çalışıyor, yoksa merkeziyetçi bir yapı mı var ?
17) On-line veri akışı, girdi-çıktılara ait kod sistemi mevcut mu?
18) Ürün reçeteleri tutuluyor mu? Güncelleniyor mu ? Öngörülen maliyetler ile fiililer birbirini tutuyor mu?
19) Gerekli satınalma planlaması için satıştan tahmini satış rakamları alınabiliyor mu? Stok tutuluyor mu? Optimumda mı? Fire oranları belli mi? Düzenli takip edilebiliyor mu?
20) Tedarik Zinciri : İhtiyaçlar önceden planlanıp, bütçelenebiliyor mu? Alternatifli kaynaklar bulunuyor mu ? İhtiyaçlar zamanında tedarik edilebiliyor mu ? Uygunsuz girdiler iade edilebiliyor mu?
21) Nakit akışı sağlanabiliyor mu? Yatırım araçları kullanılabiliyor mu?
22) İhracat var mı? Teşvik kullanılabiliyor mu? KDV iadeleri alınabiliyor mu?
23) Biraz daha düşüneyim