Etiket arşivi: orta ölçekli firma yapılanması

Yapılanma – orta ölçek

Üretimi olan orta ölçekli bir şirketin yapılanması :

Genel Müdür

1) Satış (müdür ve alt kadro, CRM)
aa) Pazarlama (Marka Yönetimi)

2) İşletme (GM Yardımcısı )
aa) Üretim – AR-GE ( müdür ve alt kadro + 4-6 stajyer )
bb) Lojistik & Planlama (müdür + 1 stajyer ) A) Satınalma (Sorumlu + 1 stajyer ) B) Planlama ( sorumlu + 1 stajyer ) C) Depo-Sevkiyat ( Sorumlu + 1 stajyer )

3) Kalite Yönetimi ( Sorumlu, min 2 kişi+ 1 stajyer ) -herhangi bir kalite belgesi var ise –

4) Mali İşler ( genel muh, maliyet muh., bütçe, finans )( Şef, min 3 kişi + 2 stajyer)

5) İnsan Kaynakları ve Personel ( Sorumlu, 2 kişi+ 1 stajyer ) aa) Bilgi İşlem (outsourced+1 donanımcı+1 stajyer )

Çalışan kademelendirmesi ( piramidi ):

GM – GMYard
Müdür – M.Yard( üniversite mezunu, 8 yıl ve üstü tecrübe )
Şef/Sorumlu ( üniversite mezunu, 5 – 7 yıl tecrübe / lise mezunu, 8 – 10 yıl tecrübe
Uzman – Uzman Yard. ( üniversite mez. – yeni mezun,0 – 5 yıl tecrübe / lise mez, 5 yıl üstü tec
Memur/ Eleman ( lise mezunları, 0 -5 yıl tecrübe )

Adım adım düşünüyoruz …

1) Şirketin vizyon ve misyonu nedir ?
2) Şirketin kısa, orta, uzun vadeli stratejik hedeflerini belirleyebilecek veri mevcut mu, veri akışı var mı? ( yıllara göre satışlar, maliyetler -hammadde, yard+ sarf malz, yatırım, insan, yönetim-, vs. )
3) Kısa, orta, uzun vadeli ciro, karlılık ve yatırım hedefleri neler ?
4) Şirketin ana süreçleri net mi? Verimlilik kriterleri belirli mi ? Öngörülen – fiili verimlilik raporlamaları yapılıyor mu?
5) İletişim ( şirket içi ve dışı veri akışı ve kişiler arası iletişim için hangi kanallar kullanılıyor ? MRP, ERP, mali işler, İK, personel yazılımları, outlook vs. : MIS – Management of Information Systems)
6) Yıllara göre karşılaştırmalı satış rakamları, karlılık
7) Marka yönetimi ( SWAT analizleri, piyasa konumlandırması, rakipler, vs)
8) CRM ( Müşteri memnuniyeti nasıl ölçülüyor, kriterleri belirli mi ? Termin sürelerine uyum, tam teslim, şikayetlere geri dönüş, komple çözümler üretebilme, etkin tanıtım, anket,vs. )
9) Tedarikçi portföyü ve değerlendirmesi yapılıyor mu?
10) Maliyetler sağlıklı takip edilebiliyor mu?
11) Dinamik bütçe
12) Her bölümün ve çalışanın görev, yetki ve nitelikleri belirli mi ?
13 ) Yukarıda yazan bunca işi yapabilecek nitelikte insan kaynağı var mı? İK planlaması, maliyetleri
14 ) İşe alım, oryantasyon prosesleri standartlara uygun işliyor mu? İnsan kaynağının performansı ölçülüyor mu? Eğitim veriliyor mu ? Kariyer yolları belirli mi? Rotasyon var mı? Öneri ve ödül sistemleri mevcut mu? çalışan memnuniyeti ölçülüyor mu?
15) Hukuk – outsourced
16) Bölgeler (üniteler) kendi içlerinde birer şirketcik gibi mi çalışıyor, yoksa merkeziyetçi bir yapı mı var ?
17) On-line veri akışı, girdi-çıktılara ait kod sistemi mevcut mu?
18) Ürün reçeteleri tutuluyor mu? Güncelleniyor mu ? Öngörülen maliyetler ile fiililer birbirini tutuyor mu?
19) Gerekli satınalma planlaması için satıştan tahmini satış rakamları alınabiliyor mu? Stok tutuluyor mu? Optimumda mı? Fire oranları belli mi? Düzenli takip edilebiliyor mu?
20) Tedarik Zinciri : İhtiyaçlar önceden planlanıp, bütçelenebiliyor mu? Alternatifli kaynaklar bulunuyor mu ? İhtiyaçlar zamanında tedarik edilebiliyor mu ? Uygunsuz girdiler iade edilebiliyor mu?
21) Nakit akışı sağlanabiliyor mu? Yatırım araçları kullanılabiliyor mu?
22) İhracat var mı? Teşvik kullanılabiliyor mu? KDV iadeleri alınabiliyor mu?
23) Biraz daha düşüneyim