Türkiye’de 2010 İnsan Kaynakları Trendleri

TRENDLERDünya çapında İnsan Kaynakları uygulamaları ülkemizdekilere kıyasla daha ileride.

Dünyada İnsan Kaynakları’nın otomasyon süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu yolla İnsan Kaynakları’nın şeffaflaştırılması, İnsan Kaynakları fonksiyonlarında dış kaynak kullanımının geliştirilmesi, İnsan Kaynakları’nda sosyal medyanın aktif kullanımı, esnek çalışma saatleri ve çalışma çeşitleri, Yetenek Yönetimi uygulamalarının işe alım sürecinden başlayarak geliştirilmesi ön plana çıkartılıyor.

Peki, bana göre Türkiye’deki 2010 İnsan Kaynakları trendleri neler olacak? Sıralayayım;

1. Sosyal medya uygulamaları şirketlerin ve İnsan Kaynakları bölümlerinin gündelik hayatına daha fazla girecek, İnsan Kaynakları işgücü temininde sosyal medyaya yönelik çözümler geliştirmeye başlayacaklar.

2. Ödüllendirme sistemi uygulamaları gelişecek.

3. Şirket Karnesi (Balance Scorecard) uygulaması kurumların stratejik yönetimde ön plana çıkacak.

4. İnsan Kaynakları bölümleri şirketlerin iş süreçlerinin yönetimi, geliştirilmesi ve değiştirilmesinde proje üreten ve liderliğini yapan konumuna yerleşecek.

5. Şirketler çalışanların iş dışı serbest zamanlarında yapmakta oldukları Bireysel Gelişim çabalarını takip edip, destekleyecek, kurumsal İK eğitim/gelişim politikaları ile uyumlulaştıracak.

7. Bölgesel ve niş iş ilanı/kariyer portalları ile şirketlerin web üzerinden kendi aday veri tabanlarını oluşturmaya yönelik inovatif kariyer portal projeleri ön plana çıkacak.

8. Orta ve üst kademe yönetici işe alımlarında dış kaynak kullanımı (danışmanlar) artacak.

9. Şirketlerin teknik ve mesleki uzmanlık eğitim talepleri ve dış kaynak kullanımı (eğitim firmaları) artacak.

10. Şirketlerin çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik proje geliştirim, uygulama ve bütçeleri artacak.

11. İnsan Kaynakları uygulamalarının otomasyonuna yönelik bütçelendirme ve proje geliştirimi çalışmaları artacak.

12. İnsan Kaynakları uygulamalarında “Yetenek Yönetimi – Talent Management” kavramını daha çok duyar olacağız.

“Türkiye’de 2010 İnsan Kaynakları Trendleri” üzerine bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir