Etiket arşivi: Beta Yayınları

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi – Prof Dr. Muhsin Hesapçıoğlu

Prof Dr. Muhsin Hesapçıoğlu‘nun Beta Yayınları‘ndan çıkardığı ‘İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi’, benim 1998 yılında kütüphaneme kattığım, İnsan Kaynakları Yönetimini örgütsel bazda (mikro) değil, genel ekonomik (makro) düzeyde ele alan kitabıdır.

Hesapçıoğlu’nun diğer kitaplarına bakarsanız aslen eğitim üzerine derin uzmanlığı olduğunu görürsünüz. İnsan Kaynakları Yönetimi kitabında ise ülkelerin içinde bulunduğu genel ekonomik gelişmeler ve işgücü piyasasındaki hareketlerin eğitim sistemi ile olan ilişkisi inceleniyor. Onun yaklaşımıyla eğitim sisteminden çıkan bir işgücünün, iş piyasasında nasıl çalıştırılacağı, işgücünün nitelik donamını ve bu donanımın eğitim sistemine yönelik geri etkileri, üstüne çalışılması gereken ana sorun olmalıdır. Ona göre eğitim planlaması ile çalışma ekonomisi disiplinleri arasında ’emeğin verimliliği’ başlığı altında birçok ortak nokta vardır.

Bu kitapta benim en sevdiğim taraf, yazarın her ele aldığı konunun teorisini bütün hesaplamaları, kapsamlı anlatımı, karşılaştırmaları ile çok özenle işlemesi. Ekonomi, hukuk, çalışma ekonomisi ve eğitim konularının harmanlandığı kesinlikle şimdiye kadar Türkçe bulabildiğim en iyi kaynakça.

Kitabın bölümleri:

1. Planlama Kavramı
2. Planlama ve Problem Çözme
3. Eğitim Planlamasının Tarihçesi
4. Eğitim Planlaması – Başlıca İlkeler
5. Eğitim Örgütünün Sistem Analizi
6. Planlamanın Yararları
7. Planmalam ve Hukuk
8. Planlamanın Örgütlenmesi
9. Eğitimin Finansmanı
10. Eğitim Planlamasında Personel Sorunu
11. Planlamada Katılım
12. Planlamada Koordinasyon Sorunu
13. Değerlendirme
14. İstihdam Analizine Giriş
15. İstihdam ve Eğitim SOrununa Keynesci İstihdam Kuramı Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar
16. İstihdam ve Eğitim Sorununa Neo-klasik İşgücü Piyasası Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar – Klasik Teorinin Geliştirilmesi Yaklaşımları
17. İstihdam ve Eğitim Sorununa Segmentasyon İşgücü Piyasası Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar
18. İstihdam ve Eğitim Sorununa Radikal Ekonomi İşgücü Piyasası Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar
19. İstihdam ve Eğitim Sorununa Eğitim Sistemi Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar
20. İstihdam ve Eğitim Sorununa Endüstri Sosyolojisi Çerçevesinde Geliştirilen Yaklaşımlar
21. Bilgi Toplumunun Eşiğindeki Sanayi Toplumunda Kalifikasyon Gelişimine İlişkin Tezler
22. Türkiye’de İstihdam Yaratma Politikaları ve Sorunları

Not: Kitap 1994 basımı olduğu için şu an piyasada bulunamayabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi – Beta Yayınları

İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış, kanımca Türkiye’de İnsan Kaynakları üzerine kullanımda olan en özenli Türkçe üniversite ders kitaplarından biri.

İlk basımı Ekim 2009’da gerçekleştirilen kitabın yazarları; Prof Dr. Cavide Uyargil, Prof. Dr. Zeki Adal, Prof. Dr. İsmail Durak Ataay, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. A. Oya Özçelik, Prof. Dr. Gönen Dündar, Doç. Dr. Ömer Sadullah, Doç. Dr. Lale Tüzüner.

Kitaptaki konu başlıklarını inceleyecek olursak:

Bölüm 1 – İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
Bölüm 2 – İş Analizi ve İş Dizaynı
Bölüm 3 – İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi
Bölüm 4 – Eğitim ve Geliştirme
Bölüm 5 – Performans Değerlendirme
Bölüm 6 – Kariyer Geliştirme
Bölüm 7 – İş Değerleme
Bölüm 8 – Ücret Yönetimi
Bölüm 9 – İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi
Bölüm 10 – İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
Bölüm 11 – Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Kitabı incelediğimde temel/geleneksel İnsan Kaynakları teorisini başarıyla aktarmakla beraber 21. yüzyılda İnsan Kaynakları uygulamaları, gittiği yön, tercihler, teknolojisi üzerine yeterli bilgi olmadığı saptamasını yapabilirim. İnsan Kaynakları ile teknolojinin ayrılmaz birlikteliği, sosyal medyanın kurumsal kültür ve İnsan Kaynağı yapısı üzerindeki gün geçtikçe büyüyen etkileri, Yetenek Yönetimi, Kurum-Bölüm-Bireysel Hedef Bazlı Performans Yönetimi gibi güncel konu başlıklarına kitapta rastlayamıyoruz.

Sözün özü Beta Yayınlarının İnsan Kaynakları Yönetimi, “İnsan Kaynakları nedir?” sorusunun başlangıç kapsamlı cevabı olarak bütün meslekdaşlarımın kütüphanesinde yer alması gereken bir kitap, tavsiye ederim.