Etiket arşivi: IBM

Sosyal Intranet

Intranet’i hepimiz biliyoruz. En kısa tanımı ile ‘kurumların iletişim için kullandıkları içsel ağdır’ Intranet 1.0.

Peki, Sosyal Intranet nedir? Yani Intranet 2.0 ?

Sosyal Intranet, kurumların sosyal medya araçlarını kullanarak çalışanlarının birbirleri ile bilgi paylaşımına girmelerini sağladıkları içsel ağdır. Tanımda belirtilen sosyal medya araçları arasında bloglar, wikiler, tartışma forumları, videolar, podcastler, sosyal ağ uygulamaları, yer imi kullanma imkanları bulunabilir. Kurumlar bu araçlarıdan biri veya birçoğunu harmanlayarak içsel ağlarını geliştirirler.

Dünyada en iyi Intranet 2.0’a sahip firma olarak IBM kabul ediliyor. 30.000’in üstünde çalışan blogu, videoları, podcastleri, Facebook’u aratmayan içsel ağı Bee Hive ile vaka çalışması olarak incelemeye değer.

Geçtiğimiz yıl içinde pek çok şirketin İK bölümü işveren markasını sosyal medyaya nasıl taşıyabileceği üzerine araştırma, deneme yaptı. Kanımca İK’cıların sosyal medya uygulamalarını önce eğer mevcutsa iç ağlarında/intranetlerinde tecrübe etmeleri dış dünyaya açılma arifesinde çok yerinde bir antreman olacaktır.

Microsoft Mu, IBM Mi, Oracle Mı, SAP Mi?

Bir şirketin strateji ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bünyesine sürekli yetenekli insanları almaya çalıştığını sık sık yazıyorum. Bahsi geçen yetenekli insanların işe alınması, geliştirilmesi ve elde tutulması sürecine de kısaca Yetenek Yönetimi diyoruz. Artık şirketler Yetenek Yönetimi uygulamalarını ne kadar bilinçli kurgularlarsa rekabetin yoğun olduğu sektörlerinde o kadar fark ve karlılık yaratabiliyorlar.

İşte size 2009 mali yılında 10 milyon ve üstü gelire sahip dünyanın dört yazılım devinin uyguladıkları Yetenek Yönetiminin etkinliği üzerinden karşılaştırması, acaba hangisi en iyisi?

Microsoft mu, Oracle mı, IBM mi, SAP mi?

Çalışmada dört yazılım devinin 2005 ve 2009 yılları arasındaki satış ve nakit akışı verileri karşılaştırılmış, yazılım gelirleri, toplam gelirleri, operasyonel nakit akışları ve toplam çalışan sayıları incelenmiş. Çıkan sonuçlara göre:

* Microsoft çalışanlarının belirgin şekilde diğer üç yazılım devi çalışanlarına göre daha fazla iş çıkardığı görülmüş.  Ancak Microsoft’un bünyesindeki ortalama nitelikteki çalışanlarından daha yeteneklisini yakalamakta yetersiz kaldığı ve bir Microsoft çalışanın kıdemi arttıkça veriminin düştüğü belirlenmiş.

* Oracle’ın bütün firmalar arasında üst kademenin istikrarı, nakit akışı ve işgücü büyümesinde en başarılı Yetenek Yönetimine sahip olduğu saptanmış.

* IBM çalışanları nakit akışını geliştirerek, operasyonel olarak verimli iken, satışlarda yeterince başarılı olamamışlar.

* SAP’nin performansı düşük çalışanları sistem dışı bırakmakta başarılı olurken, ekonomik gelişmeleri göğüslemek konusunda sorunla karşılaşabileceği belirlenmiş.

Yetenek Yönetimi etkinliğinin ölçümlenmesi örneği olan bu çalışmanın detayını mutlaka inceleyin: Executive’s Guide To Human Capital – Who’s the best at Talent Management?