Etiket arşivi: İnsan Kaynakları Bölümlerinin Performansı

Zincirin Hangi Halkası?

Bir satış bölümünün performansı kendisine verilen satış hedeflerini tutturması, üretim bölümünün performansı üretmekle sorumlu olduğu ürünlerin minimum fire ile istenen miktarda, zamanında üretilmesiyle ölçülebilir. Ölçümleme gerekli veri akışı sağlanırsa sayılar üzerinden çok rahat yapılabilir. Peki ya insan Kaynakları bölümlerinin performansı, onu ölçümlemek bu kadar kolay mı?

İnsan Kaynakları bölümlerinin ana konusu olan insanın kesin ölçümlenemezliği uygulamalarının bazılarının etkinliği, verimliliğinin de %100 kesin sayılarla ölçümlenememesi sonucunu doğurur. Fakat her ne olursa olsun İnsan Kaynakları bölümlerinin hayata geçireceği bütün uygulamaların şu dört niteliğe sahip olması gerekir:

1. İhtiyaçları Karşılayabilmek : Şirketin strateji ve hedefleri iyi analiz edilerek, ihtiyaç duyulan çözümler İnsan Kaynakları tarafından üretilebilmiş midir?

2. Zaman Planlaması: Devreye alınan İnsan Kaynakları uygulamalarının zamanlamaları doğru işlemekte midir?

3. Uzmanlık: Hizmet veren İnsan Kaynakları uygulamalarının uzmanlık seviyeleri nedir?

4. Anlaşılabilirlik: Kullanılmakta olan uygulamaların yönetim ve çalışan kadro tarafından anlaşılırlık durumu nedir?

Sıklıkla yarı esprili şekilde bana şu eleştiri getirilir: “Hiç anlamam İnsan Kaynakları bölümleri işe alım haricinde ne iş yapar? O kapının gerisinde neler olur?

Ne üzücü bir sorudur bu benim için bilemezsiniz. Neden mi? Çünkü bana göre bu eleştiriyi getiren yönetici arkadaşımın şirketindeki İnsan Kaynakları bölümü yukarıdaki dört sorudan sınıfta kalmaktadır.

Sevgili meslekdaşların şimdi size sorarım, acaba siz zincirin hangi halkasısınız?

Güçlü mü?

Zayıf mı?