Etiket arşivi: İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası Oluşturmak

TEMEL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI OLUŞTURMAK 

( her başlığın altı şirketin ve İK’nın işleyiş süreçlerine göre doldurulacaktır. )
I. İnsan Kaynakları Vizyonu

II. İnsan Kaynakları Misyonu

III. İnsan Kaynakları İlkeleri ( aşağıdaki başlıklar hangi İK uygulamaları ile dokümante edilerek sağlanıyor ? )

i. Verimlilik

1. Süreç yaklaşımlı görev tanımları
2. İşe alım
3. Oryantasyon
4. Performans Değerlendirme (İş Sonuçları, Çapraz Değerlendirmeler, Hedefler, Yetkinlikler)
5. Eğitim
6. Kariyer Planlama
7. Ödüllendirme
8. Motivasyon amaçlı aktiviteler
9. AR-GE

ii. İnsancıl Davranış

1. Yaşam standartlarının yükselmesi
2. Yöneticiler, ekip arkadaşları ve genel anlamda kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesi
3. Kuruma güven ve kurumsal bağlılık
4. Takdir edilmek
5. Yönetsel güç kazandırmak
6. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak
7. Bağımsız çalışma ortamı yaratmak

iii. Eşitlik
iv. Güvence
v. Açıklık
vi. Gizlilik

IV. Toplam Kalite Odaklı İnsan Kaynakları Stratejisi ( aşağıdaki başlıklar hangi İK süreçlerine nasıl yansımaktadır ? )

a.Planlama – Üst Yönetimin Desteği
b.Yapılanma – Müşteri Odaklılık
c. Yöneltme – Tam katılım
d.Koordinasyon – Ekip çalışması
e.Denetim – Süreçleri İyileştirme ve Sürekli İyileşme

V. İnsan Kaynakları Hedeflerimiz ( yazılı olarak kısa – orta – uzun vadede saptanmış mıdır? )

VI.İnsan Kaynakları Değişim Yönetimi ( İK süreçlerinde aktif midir ? Arşivlenmiş midir ? )

1. Adım : Değişime duyulan ihtiyacın tespiti
2. Adım : Değişim Takımını kurmak
3. Adım : Değişimin vizyon, plan ve değerini yaratmak
4. Adım : Değişim yolunda ekibi yetkin kılmak ve değişim sinerjisini bütüne yaymak
5. Adım : Meydana gelen farklılıkları takip etmek
6. Adım : Değişim sürecini enerjik kılmak
7. Adım : Değişen unsurları takip etmek, kuvvetlendirmek
8. Adım : İK Sisteminin gözden geçirilmesi