Etiket arşivi: John Adair

Stratejik Liderlik Fonksiyonları

Şu an John Adair‘in Etkili Stratejik Liderlik kitabını okuyorum. 3000 yıllık askeri gelenekten gelen strateji kelimesinin liderlik yetenek ve yetkinlikleri bağlamında siyaset alanındaki yansımaları ve sanayi devrimi ile birlikte işletmeler boyutuna taşınmasına dair öğretici, ilham verici, yönlendirici, ikna edici, nefis bir eser.

Kitabın dördüncü bölümünde yer alan Stratejik Liderlik Fonksiyonları başlığının özetini Kaynağım İnsan’a taşımaktan kimse beni alıkoyamaz.

Aşağıda yazılanların hiçbirinin size yabancı gelmeyeceğini biliyorum. Ama zaten nüans bilmekte değil başarılı uygulayabilmekte, değil mi?

😉

Stratejik Liderliğin Üç Ana Fonksiyonu:

1. Ortak gayeyi başarmak

2. Takım kurmak ve muhafaza etmek

3. Ferdi motive etmek ve geliştirmek

Stratejik Liderliğin Detaylandırılmış Fonksiyonları

– Teşkilatın tamamı için bir yön tayin etmek ….. Gaye/Vizyon

– Başarılı bir strateji ve politika tayin etmek ….. Stratejik düşünme ve planlama

– İcraatin gerçekleşmesini temin etmek (geniş kapsamlı idari sorumluluk) ….. Operayonel/İdari

– Teşkilatlama ve yeniden teşkilatlanma (bütün ve kısımlar arası denge) ….. Teşkilatın duruma bağlı ihtiyaçlara uygunluğu

– Müessse ruhunu ortaya çıkarmak ….. Enerji, moral, itimat, takım ruhu

– Teşkilatı diğer teşkilatlara ve toplumun tamamına bağlamak ….. Müttefikler, ortaklar, hissedarlar, siyasi teşkilat

– Bugünün liderlerini seçmek ve yarının liderlerini yetiştirmek ….. Numune yoluyla öğrenmeyi öğretmek, öğrenmeyi idare etmek