İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

maden_iscileriİş sağlığı ve güvenliği Türkiye’de henüz uygulanması itibariyle yeterince gelişmiş değil. Birçok işveren için önemsiz bir detay olarak görülüp, ihmal ediliyor. Oysa ki durum tam tersi olmalı. Daha geçen Aralık ayında Bursa’da yaşanan grizu patlamasını hatırlayalım. Yapılan incelemeler sonunda işverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almadığı ortaya çıkmıştı. Aynen Tuzla’da yaşanan dramatik iş kazalarında olduğu gibi.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için işverenin bilinlenmesi elbette çok önemli ama bana göre ilk başta işgören durumun önemini kavramalı ve devletin mevzuat ile ona verdiği hakların peşine düşmeli, haklarını işverenden talep etmeli.

Peki nedir İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı? Mevzuat dahilindeki kanun, yönetmelik, tüzükler hangileridir? Sıralayalım;

* 4857 sayılı İş Kanunu

* Alt İşverenlik Yönetmeliği

* Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

* Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

* Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

* Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

* Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

* Gürültü Yönetmeliği

* Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

* Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

* Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

* İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

* İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

* İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

* İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

* İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

* İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* İşyerinde İşin Durdurulması Veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik

* Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

* Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Kişisel Koruyucu Donamın Yönetmeliği

* Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

* Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

* Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

* Patlayıcı Ortamların Tehliklerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

* Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

* Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

* Sanayi, Ticaret, Ortman ve Tarım İşlerinden Sayılan İşlere Yönelik Yönetmelik

* Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

* Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

* Titreşim Yönetmeliği

* Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

* Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yukarıda sayılı olan Yönetmelik ve Tüzükleri zaman içerisinde Kaynağım İnsan arşivine almak amacındayım 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir