İK’cılar İçin Performans Değerlendirme Zirvesi

BNC Turkey, 15 Kasım 2012 Perşembe günü çok önemli bir zirve düzenliyor: İK’cılar İçin Performans Değerlendirme Zirvesi.

Zirvede ele alınacak konu başlıklarına baktığımda özellikle Performans Yönetimi’nin diğer İK süreçleri ile entegrasyonunun ön plana çıktığını görüyorum. Bu bana göre büyük bir zenginlik çünkü katılımcılar sadece Performans Yönetiminin nasıl yapılandırılması ve işletilmesi gerektiği bilgisi ile birlikte ücret yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi uygulamalarını dinlemek fırsatı bulacaklar.

Diğer taraftan stratejik İK yönetimi kapsamında konuştuğumuz Performans Yönetimi’nin stratejik planlaması, KPI’larının saptanması, yatırımın geri dönüşü, sürecin etkinliğinin azalmasına neden olan hatalar da zirvenin içerik çerçevesini oluşturuyor.

Zirvede ben de konuşmacı olarak yer alıyorum. “Performans Yönetim Yatırımının Geri Dönüşünün Ölçümlenmesi” gibi halen gelişmekte ve kapsamı tartışılmakta olan bir konuyu bana verilen süre boyunca inceleyeceğim.

Sizleri de içeriği ve konuşmacıları iştah kabartan İK’cılar İçin Performans Değerlendirme Zirvesi’nde görmek ve tanışmak çok isterim. Zirveye katılım bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Zirve Programı

09:00 -09:45

Performans Yönetiminin Stratejik Planlama
Süreci ve Kilit Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (KPI)

Neslihan SEZER – İK Stratejileri ve Organizasyonel Gelişim Grup Müdürü // YILDIZ HOLDİNG 

• Performans Yönetimi Planlaması yapılırken stratejik noktaların belirlenmesi
• Kilit Performans Göstergeleri: İşe ve Gelişime Yönelik Göstergeler
• Kurum Performansı, Bireysel Performans

09:45 -11:15

Uygulamalı Performans Değerlendirme:
Performans Yönetiminde Hedefleme, Değerleme, İzleme,
Yönlendirme ile Performans Değerlendirme Süreci ve Sonuçlarının Kalibrasyonu

Dr. Barbaros KON – Yönetim Kurulu Başkanı // HUMANİCA DANIŞMANLIK

• Değerlendirme Skalasının Belirlenmesi
• Performans Değerlendirme Sürecinin Oluşturulması
• Uygulamalı Performans Değerlendirme Görüşmelerinin yapılması
• Sonuçlarının Analiz Edilmesi
• İyi ve kötü performansı gerektiği oranda ayrıştırabilmek

11:15 – 11:30

Çay Kahve – Network Arası

11:30 – 12:15

Performans Değerlendirme
Sonuçlarının Ücret, Eğitim, Kariyer Süreçleri ile Entegrasyonu
Selda BAĞLAN
– İK Müdürü // Kesa Turkey DARTY

• Performans Değerlendirme Çıktılarının Kalibrasyonunun Ücret Eğitim ve Kariyer ile
ilişkilendirilmesi
• Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken verilerin doğru kullanılması

12:15 -13:00

Sürdürülebilir Performans için Sürekli Geri Bildirimin Sağlanması
Deniz DAVER – İK ve Organizasyonel Gelişim Müdürü // MAVİ JEANS • Sağlıklı Geri Bildirim verecek araçların oluşturulması
• Geniş Kaynak ve Sosyal Medya Kullanımının Performans Yönetim Süreçlerinde
Kullanılmasının Faydasının Anlalışması
• Yönetici ve çalışanların aktif şekilde sahip çıkacakları performnas yönetimi ve
geri bildirim süreçlerinin geliştirildiği bir kültürün yaratılması

13:00-14:00

Öğle Yameği – Network Arası

14:00 -14:45

Performans Yönetim Sisteminin Organizasyon Kültürü İle Birleştirlmesi
Emre DELİCE – Performans Yönetimi ve Ücretlendirmeden Sorumlu İ.K Yöneticisi
AXA SİGORTA• Şirketlerin Peroforms Değerlendirme Sistemleri İçine Eklemeleri Gereken Önemli
Değer ve Performans Göstergelerin Belirlenmesi
• Performans Yönetiminin Amacı Çalışanlara Daha İyi Nasıl İletilebilir, Onlara Dokunabilir?
• Gelişen Teknoloji ve Değişen Yeni Kuşak Çalışan Profili, Performans Yönetimini Nasıl Etkiliyor?
Operasyonel Faaliyetleri Değiştiriyor mu?

14:45-15:30

Şirketin Geleceğini Hazırlamak:
Performans Değerlendirmenin Yetenek Yönetimi İle Koordinasyonu

Doç. Dr. Ugur ZEL
– Yönetici Ortak // Linkage Türkiye• Kısa ve uzun vadeli performansı sağlayacak yeteneklerin belirlenmesi
• Çalışanların potansiyeli olan ve mevcutta yüksek performans sergileyenler
olarak belirleyerek büyümenin sağlanması
• Şirketi hedeflerine ulaştıracak yetenek havuzun oluşturulması

15:30 -15:45

Çay Kahve – Network Arası

15:45 -16:30

Performans Değerlendirme Hataları ve Önleme Yaklaşımları
Prof. Dr. Seçkin POLAT
– Öğretim Üyesi // İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

• Performans değerlendirme ve hata ilişkisi.
• Performans değerlendirme sisteminden kaynaklanan hatalar ve önleme yaklaşımları.
• Değerlendiriciden kaynaklanan hatalar ve önleme yaklaşımları.

16:30-17:15

Performans Yönetimin Geri Dönüşünün Ölçümlenmesi (ROI)
İpek ARAL KİŞİOĞLU
– İK Danışmanı // Kaynağım İnsan• Performans Yönetimin etkinliğinin belirlenmesinde ve ölçümlemesinde kullanılan
metriklerin neler?
• Zor çalışma koşullarında Çalışan bağlılığını sağlamada performans yönetimi nasıl
kullanılabilir?
• Performans Yönetimin Sağladığı finansal faydaların üst yönetime
gösterilmesi ve desteklerinin sürekliliğinin sağlanması.

17:15-18:00

Düşük Performanslı Çalışanları Yüksek Performanslı Çalışanlara Dönüştürmek
Taylan ZEYREK
 – Genel Müdür // Ekinoks Danışmanlık• Yöneticilerin Performansının Artırılması ve Morallerin
Yüsek Tutulması Amacıyla Zorlu Görüşemler İçin Eğitilmesi
• Çalışanların Niye Zorlandıklarının Tespit Edilmesi ve Onları
Düzeltmek İçin Etkili Tavsiyelerin Geliştirilmesi

“İK’cılar İçin Performans Değerlendirme Zirvesi” üzerine 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir