Etiket arşivi: Çalışan Memnuniyeti Anketi

Çalışan Memnuniyetinin Ölçümlenmesi

2010 yılı içinde birçok seminer verdim. Her biri için ayrı sunum hazırladım. Bu sunumlardan bir tanesi çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesi üzerine. Sunumu hazırlarken özellikle anket hazırlama teknikleri üzerine ciddi araştırma yaptığımı söylemeliyim. Seminerler süresince sunumdan bağımsız birçok anket örneği ile desteklediğim bilgilerin konu hakkında aydınlanmak isteyenlerin işine yarayacağını düşünüyorum.

Çalışanların Motivasyonunu Ölçmek

551618-52medBir şirketin başarısı, gelişimi çalışanlarının motivasyon seviyesiyle paraleldir. Bunun bilincindeki yönetimler çalışanlarının motivasyonlarını arttırabilmek üzere kurumsal kültürleri çerçevesinde çeşitli uygulamalar geliştirirler. Buradaki ‘çeşitli uygulamalar‘ vurgusu önemlidir çünkü aynen her insanın biricik olması gibi, her çalışanın da motive edilme yolu farklıdır. Ancak firmaların çalışanlarını nasıl motive edebileceklerini düşünmeden önce onların motivasyon seviyelerini takip edebilmeleri, ölçebilmeleri ve zaman içindeki değişikliklerini kayıt altına alabilmeleri gerekir. Bu sistemli ölçümleme sonrasında daha sonuç odaklı, sağlıklı motivasyon teknikleri, uygulamaları hayata geçirilebilir.

Peki bir şirket çalışan motivasyon seviyesini, onların şirketlerinden duydukları memnuniyeti nasıl ölçer ? veya nasıl ölçmelidir? Elbette onlara doğru içerikteki soruları/ifadeleri sorarak. İnsan Kaynakları bölümlerinin ana sorumluluk alanlarından biri de bu doğru soruları/ifadeleri üretmek ve periyodik olarak çalışanlara yöneltmektir.

Çalışan Motivasyonunu/Memnuniyetini ölçebilmek için oluşturulacak Anketin içinde aşağıdaki soruların altını doldurabilecek ifadelerin yer alması gerekir.  Bu ifadeler ise 4’lü veya 5’li skala ile uygulamaya sokulabilir.

1. Şirketinizin “ana amacı” nedir?

Ör: İşimi yaparken şirketin kalite standartlarını mutlaka önplanda tutarım. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

2. Şirkete yönelik aidiyet seviyesi nedir?

Ör: Bugün işe yeniden girecek olsam şu andaki şirketimde çalışmayı tercih ederim. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

3. Çalışanları en çok ne(ler) motive ediyor?

Ör: İşimi yapmak için gereken bilgileri süratle ve doğru olarak elde ederim. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

4. Çalışanlar görevlerinde kendilerini tam sorumluluk sahibi hissediyor mu?

Ör: Yaptığım işlerle ilgili karar verme sürecine katılırım. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

5. Çalışanlar şirket, üst yönetim ve çalışma arkadaşları hakkında neler hissediyor?

Ör: Üstlerime ve çalışma arkadaşlarıma beklentilerimi rahatça ifade edebilirim.(1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

6. Çalışanların performanslarını arttırmak yolundaki en büyük engelleri nelerdir?

Ör: Yöneticilerim şirket kültürü ve değerini davranışlarına yansıtarak çalışanlara örnek olur. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

7. Şirkette kimlerin motivasyonu yüksek, kimlerin değil?

Ör: Çalıştığım bölümdeki motivasyon yüksektir. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

8. Şirketin gelişimi, başarısı ile çalışanlar ne derece ilgili?

Ör: İşle ilgili iyileştirme önerilerim yöneticilerim tarafından dikkate alınır. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

9. Şirketin ve çalışanların hedefleri belirli mi?

Ör: Performans değerlendirmem belirlenen hedeflere göre yapılıyor.(1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

10. Şirketinizde son dönemde çalışanların motivasyonunu etkileyecek değişiklikler oldu mu?

Ör: Şirket içindeki gelişme ve değişikliklerden haberdar edilirim. (1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)

11. Şirketin iç imajı ile dış imajı örtüşüyor mu?

Ör: Şirketimiz müşteri memnuniyetini faaliyetlerinde esas alır.(1-az, 2-orta, 3-normal, 4-ileri, 5-yüksek)