Etiket arşivi: Cedefop (Europenean Center For The Development Of Vocational Training)

Avrupa Birliği’nin ‘Yeni Beceriler ve İşler’ Açılımı

Avrupa Parlemantosu’nun 26 Ekim 2011 tarihli “Yeni Beceriler ve İşler” gündemini Avrupa Birliği’nin mesleki eğitimlerden sorumlu kurumu Cedefop (Europenean Center For The Development Of Vocational Training) yayınladı.

Maddeleri teker teker okuduğunuzda Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin gündemini takip ettiğini göreceksiniz. Aramızdaki fark AB’nin aşağıdaki gündem maddelerini teker teker nasıl ele alacağını da karara bağlamış ve üzerine belki yıllardır çalışıyor olması. Şimdi “Çok çalışıyorlar da ekonomileri o yüzden mi batakta?” diye sorabilirsiniz doğal olarak. Siz sormasanız bile ben kendi kendime bu suali yönelttim. Cevap olarak da “Bugün ekonomilerinin kötü olması gelecek manzaralarını karartmıyor, onlar da birleşmiş Avrupa ideali için sistemli çalışıyorlar, stratejiler, uygulamalar geliştiriyor, üstüne para harcıyorlar” dedim. Bilemiyorum siz de bana katılır mısınız?

Dokumanı okuduğumuzda büyüyen Avrupa Birliği’nin aşağıdaki başlıklara dikkat çektiğini görüyoruz:

1. AB’nin 5 hedef başlığı: 1) İstihdam, 2) inovasyon imkanlarının arttırılması, 3) araştırma-geliştirme, 4) iklim değişimi ve enerji, 5) eğitim seviyesini arttırmak ve sosyal genişleme

1. Niteliksiz işgücü için artacak işsizlik ve nitelikli işgücü açığı: Niteliksiz işgücü her geçen gün daha fazla işlerini kaybedecek. Bu nedenle bu işçilerin niteliklerini arttırıcı önlemler alınmalı. Özellikle teknoloji ve fen bilimlerindeki nitelikli üsgücü açığı önmüzdeki on yılda artacak.

2. Geleceğin önemli iş kolları: Satış, sağlık, temizlik, güvenlik, teknoloji

3. Yaşamboyu eğitim: Sürdürülebilir ekonomik büyüme için işgücünün becerilerinin sürekli geliştirilmes. Bu süreçte işverenlerin de aktif görev alması.

4. Kamusal eğitim kalitesi ve eşit eğitim fırsatları: Kamusal eğitim kalitesinin artması, ülkeler arası nitelik farklılıklarının kapatılması, okul terk oranlarının düşürülmesi. Eğitim kadrolarının ücretlerinin iyileştirilmesi.

5. Kadınların iş yaşamındaki yeri: Mevcut üniversite mezunlarının çoğunluğunun kadın olmasına rağmen aynı manzara iş piyasasına yansımamaktadır. Kadınların doğum sonrası iş hayatına dönüşü sağlanabilmelidir. Kadınlar IT gibi teknik alanlarda daha fazla yer almalıdır. Kadınlar için özellikle sağlık ve sosyal hizmetleri kapsayan “beyaz işler”, lojistik sektörü, yeşil işler, danışmanlık ve sigorta gibi sürekliliği olan işler tanımlanmaktadır.

6. Gençlerin iş hayatına adaptasyonu ve gelişimi: Staj, yetiştirme elemanı imkanlarınınartması. Bu süreçte gençlerin işgücü olarak istismar edilmemesinin takibi. Tecrübeli, yaşı ileri çalışanların gençleri eğitmesi, iş üstünde eğitim programlarının geliştirilmesi

7. İnovasyon ve girişimcilik: AB, inovasyon ve girişimcilik konularında dünyanın geri kalan gelişmiş ekonomilerine kıyasla geridedir. Bu olumsuz durumun düzeltilmesi: Aile işletmeleri ve kadın girişimcilerin mikro krediler ile desteklenmesi

8. Önümüzdeki 10 yıl boyunca iş piyasasında gerekli becerilerin tanımlanması: Önümüzdeki on yıl boyunca gelişecek, değişecek işler yeni nitelik ve beceriler bilimsel yollarla, ulusal istatistik kurumları tarafından yürütülecek çalışmalar ile tanımlanmasını gerektiriyor.  İnteraktif, problem çözebilen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek, kültürel çeşitliliği benimsemiş, işgücünün yetiştirilmesi.

9. Sosyal güvenlik ve kamusal hizmet standartları: Kamu idaresinin sosyal refah standartlarını sağlamaktaki sorumluluğu devam etmektedir.

10. Göçmenlerin işgücü piyasasındaki yeri: Göçmenlerin niteliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi zorunluluğu iş piyasası için çok önemlidir.

11. Kaynak verimliliği, ekolojik dengeler, rekabetçi Avrupa ekonomisi: Verimlilikteki artış ücretlere yansımalıdır.

12. Esnek çalışma modellerinin kullanılması: Uzaktan çalışma, esnek saatlerle çalışma, tele çalışma gibi modellerin geliştirilmesi ve kullanılması

13. Yeşil işler: İklim değişimi, karbon emisyonu, geri dönüşüm, enerji alanları pek çok yeni iş alanı içermektedir.

14. Ayrımcılık: Din inanç farklılıkları, cinsiyet ayrımı, engelliler, yaş gibi her türlü ayrımcılığa karşı önlemler alınmalıdır.

15. AB’ye üye olmayan ülkelerden gelecek nitelikli işgücü, öğrenci, araştırmacı, bilim insanları, eğitimcilerin AB içi ve dışında rahat dolaşımının sağlanması 

Eğer zamanınız varsa bu çok kapsamlı dokumanın hepsini okumanızı öneririm.