Etiket arşivi: Zirvedekiler

Yeni A.B.D. Başkanı Barack OBAMA

Çeviri Obama’ın sitesinden tarafımca topluma hizmet amaçlı yapılmıştır. Her madde üç alt maddeden oluşmaktadır. Sadece “Enerji-Çevre” ile “Vergiler” maddeleri kendi içlerinde kapsamlı birer dosya içermektedir. Onlarıda bloguma yükledim, okunabilir. Maddelerin detaylı açıklamalarında çeşitli rakamlar da telaffuz edilmektedir. İsteyenler elbet http://www.barackobama.com/issues/ adresinden bu bilgilere ulaşabilirler.

Benim Obama’nın vaadleri hakkındaki görüşüme gelince;  başkanı çok net buluyorum. Sonuçta devlet adamları her ülkede aynı problemlerle mücadele ediyorlar. Fark, bu mücadele biçimlerini ne derece başarı ve soğukkanlılıkla dillendirebildikleri seviyesinde ortaya çıkıyor. ( Mesela bizim başımızdakiler kendilerini seçen halka sayıp sövmeye bayılıyor. Bir Kasımpaşalı başbakanımız var, ne zaman televizyonda görsem “ulan” diyor. Ben doğrusu bu durumu kendime yakıştıramıyorum ama şurada iki üç kelime yazmak dışında seçimleri bekleyerek oturmaya da devam ediyorum.)  Obama’nın kelimeler ile arası çok iyi. Nereden baksanız vaadleri ile Amerika’yı yeniden keşfetmiyor aslında. Devlet yönetmek deyince Türkiye Amerika da farketmiyor pek; sadece durum onlarda on, biz de bin beter. Ama bir ana fark var; durum ne olursa olsun onlar “ben yaparım” diyor, bizse “dün gece elektrikler kesikti, çok mağdurum” deyip bakışlarımızı kaçırarak tavana bakıyoruz, tavana bakmayanı görürsek de gözlerini oyuyoruz. Neyse gelelim sadede …

Başkan Obama Neler Vadediyor ?

Sosyal Haklar : İşgücüne uygulanmakta olan eşitsizliklerle-ayrımcılıkla savaş / Sosyal Haklar departmanındaki ideolojik yapılanmalara son verilecek /Nefret suçları yasası genişletilecek

Savunma : Askeri güçler 21. yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılacak / Ulusal Koruma ve Yedeklerinin durumu elden geçirilecek, iyileştirilecek / Ortak güvenlik konularının karşılanmasında müttefiklerimiz ile işbirliği yapılacak

Engelliler : Engellilere eğitim fırsatları sağlanacak / İşyeri ayrımcılığı ve engelli işgücüne fırsat eşitliği sağlanacak / Engellilerin bağımsız ve toplumla birlikte yaşayabilmeleri desteklenecek

Ekonomi : Emekçi aileler için vergi kısıntısı getirilecek / Yeni başlayan ve küçük işletmeler için vergi muafiyeti getirilecek / Adaletli vergi için savaşılacak

Eğitim : Hiçbir çocuk geride bırakılmasın anlayışı yenilenecek / Erken çocuk eğitimine yatırım yapılacak / Yüksek öğretim masrafları bütün amerikalıların karşılayabileceği hale getirilecek

Enerji ve Çevre : ( Obama’nın en kapsamlı değişim vaadlerinden biri ) 5 milyon yeşil yakalıya iş imkanı / Enerji verimliliğinde yeni altın hedef / Amerikan Enerjisi . factsheet_energy_speech_080308-1

Etik – Ahlak : Etik ve lobicilik bilgileri seçmenler için merkezileştirilecek / Etik ve lobicilik kuralları şeffaflaştırılacak / Kadrolaşma engellenecek

İnanç : Obama’nın inanç hakkındaki düşüncelerini okumak için obamaonfaith-1 ( inanç konusunda doğal olarak herhangi bir vaadi yok)

Aile :Emekçi aileler için vergi indirimi getirilecek / Aile yapısı güçlendirilip, getirilecek yasal değişikliklerle desteklenecek / İş – Aile dengesi tekrar sağlanacak

Mali Durum : Washington’daki mali disiplin tekrar sağlanacak / Bush tarafından getirilen zenginlik üzerindeki vergi indirimi tersine çevrilecek /  Yakıt ve gaz sektörlerindeki gibi özel kazanç sağlayıcı kurumsal boşluklar kapatılacak 

Dış Politika : Dünya üzerinde serbest dolaşımdaki nükleer materiyaller terörizme karşı güvence altına alınacak / İran’dan gelen tehditlere karşı önkoşulsuz sert ve direkt görüşme yapılacak /  Amerikan diplomasisinde yenilenme

Sağlık : Sağlık sigortasını kolay karşılanabilir ve herkesi kapsayacak hale getirecek / Sağlık harcamalarını kısılacak / Kamu sağlığı uygulamalarını ilerletilecek

Ulusal Güvenlik : Terörizm dünya çapında bozguna uğratılacak / Nükleer terörizm engellenecek / Amerika’nın biogüvenliğini arttırılacak 

Göç : Sınırlar güvenlik altına alınacak / Göç sistemi geliştirilecek / Kanunsuz durumundaki göçmenler topluma kazandırılacak

Irak :Irak’daki savaş sorumluluklar üstlenilerek sonlandırılacak / Irak yönetimine politik intibak ve petrol rezervleri üzerinde kendi yapılanmaları konularında destek verilecek / Irak ve çevresinde istikrar sağlanacak   

Yoksulluk : İş imkanları arttırılacak / Asgari ücret arttırılacak, vergiler azaltılacak, emekçi ebeveynler desteklenecek / Tarımsal bölgeler ve banliyöler desteklenecek ( okul ve doktor sayısı arttırılacak )

Ziraat : Çiftçi ailelerine ekonomik fırsatlar sağlanacak / Küçük işletmeler desteklenecek / Tarımsal hayat kalitesi arttırılacak

Sosyal Hizmetler : Bütün Amerikalıların nitelikleri çerçevesinde sosyal hizmet vermesi sağlanacak / Sosyal hizmetler eğitime entegre edilecek / Kar amacı gütmeyen yapılanmalar desteklenecek

Sosyal Güvenlik : Sosyal güvenlik sistemi korunacak / Düşük fiyatlı reçeteli ilaçlar sağlanacak / Sağlık programı korunacak ve güçlendirilecek

Vergiler : Orta sınıf ailelere ve küçük işletmelere vergi kolaylıkları, muafiyeti, indirimi geriliyor . Detaylı okuma için tıklayınız

Teknoloji : Internet’in şeffaflığı korunacak / Yeni bir iletişim altyapısı oluşturulacak / Amerika’nın rekabetçiliği geliştirilecek

Şehir Politikası : Şehirlerle federal bağlantılar güçlendirilecek / Banliyölerdeki ekononik refahın gelişimi desteklenecek / Ev sahibi olmak daha kolay karşılanabilir hale getirilecek

Emekliler : Güvenilirliğimiz ulusumuzun emeklileri ile yenileyecek / Sağlık hizmetleri, bakım koşulları iyileştirilecek, evsizlikle mücadele edilecek / Zihinsel sağlık hizmetleri geliştirilecek

Kadınlar : Sağlık sisteminin geliştirilmesi, kadınların HIV’den korunması, kadın sağlığı araştırmalarının desteklenmesi, kanserle savaş, civa kirliğine karşı korunma, kök hücre araştırmalarının geliştirilmesi, kadının seçim hakkının desteklenmesi, istenmeyen gebelikten korunma, aile içi şiddetin engellenmesi ve cezalarının ağırlaştırılması, yurtdışındaki cinsel şiddet ile savaşılması, eşit ücretlendirme, kadın işletmecilere destek-yatırım, sosyal güvenliğin korunması, emeklilik tasarruflarının teşvik edilmesi, Irak savaşına son verilmesi, kadın emeklilerin bakımı, yoksullukla savaş, asgari ücretin arttırılması, asgari ücretin altında çalıştırılan kadınlara yardım, cinsel ayrımcılık, erken çocuk eğitiminin genişletilmesi- geliştirilmesi, kadınların matematik ve fen bilimlerine yönelmelerinin desteklenmesi, okulların geliştirmesi, yüksek öğretimin daha karşılanabilir hale getirilmesi ( Görüldüğü gibi kadınlar hem Amerika, hem de kendileri için iki defa düşünüyor)

Diğer Konular : Sanat – Katrina – Çocuk Savunuculuğu – Fen Bilimleri – Sporcular – Taşımacılık konuları üzerine olan vaadleri okumak için tıklayınız

Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Büyük Bilim Adamı : Sir Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton Galileo’nin öldüğü 1642 yılının yılbaşı günü Woolsthorpe-İngiltere’de doğmuş. Çocukluğunda makinalarla ilgili konularda çok yetenekliymiş ve ellerini çok iyi kullanabiliyormuş ancak akıllı bir çocuk olmasına rağman okulda pek dikkatli değilmiş. Bu nedenle annesi onu iyi bir çiftçi olabilmesi için okuldan almış. 18 yaşına geldiğinde Isaac annesini ikna ederek Cambridge Üniversitesine matematik ve fen bilimleri okumayabilmek için kaydolmuş. Isaac Newton yirmi ile yirmi yedi yaşları arasında sonradan dünyayı tamamen değiştirecek bilimsel teorilerinin temellerini atmış.

17. yüzyıl bilim ortamına bakacak olursak teleskopun icadı astronomide çığır açmıştı. İngiliz Filozof Francis Bacon ve Fransız Filozof Rene Descartes, Avrupalı bilim adamlarını Aristoteles‘in söylemlerini bir tarafa bırakarak kendi deney ve gözlemlerini yapmaya çağırmaktaydı. Bacon ve Descartes’in söylemlerini Galileo uygulamaları ile ifade etmişti. Galileo teleskop ile astronomi gözlemleri alanında devrim yapmış, mekanik bilim dalındaki deneyleri ise Newton’un “birinci hareket kanunu” olarak bilinen ilkelerine temel atmıştı. Kan dolaşımı sistemini keşfeden William Harvey ve gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerini formule eden kanunları bulan Johannes Kepler gibi büyük bilim adamları bu yüzyılla yeni bilimsel temelleri atıyorlardı. Ancak salt bilim halen entellektüellerin oyuncağı idi ve Francis Bacon’ın olmasını savunduğu gibi insan yaşantısının bütün akışı değiştirebilecek dinamizme henüz erişmemişti.

Gerçi Kopernikus ve Galileo eski bilimin yanlış algılamalarından bazılarını kenara itmişler ancak birbiriyle bağlantısız görünen bilimsel gerçekleri birleştirerek bir teoriye dönüştürememişlerdi. İşte bu teoriyi ortaya koyan ve modern bilimin o zamandan bu zamana izlemekte olan yolu açan Isaac Newton olmuştur.

Çalışmaları

Newton yaptığı çalışmalarda ulaştığı sonuçları yayınlamakta her zaman isteksiz davranmış, çalışmalarının altında yatan temel fikirlerin çoğunu 1669 yılına kadar formule etmiş olmasına karşın, teorilerinin önemli bir kısmını bu tarihten sonra yayınlamış.

Yayımlanan ilk buluşu ışığın doğası hakkındaki çığır açıcı çalışmasıdır. Yürüttüğü bir dizi önemli deney sonrasında Newton, ışığın gökkuşağının tüm renklerinin bir karışımı olduğunu keşfetmişti. Işığın yansıması ve kırınımıyla ilgili kanunlardan elde edilen sonuçları dikkatle analiz etmişti. Bu kanunları kullanarak günümüzde kullanılan ilk yansıtıcı teleskopu tasarladı ve imal etti. Bu keşifleri sonuçları ile birlikte İngiliz Kraliyet Akademisine yirmi dokuz yaşındayken sunuldu.

Ancak Newton’ın salt matematik ve mekanik alanındaki çalışmaları optik alanındaki çalışmalarından daha büyük önem taşır. Metematiğe en büyük katkısı muhtemelen yirmi üç yaşındayken integral hesabı bulmuş olmasıdır. Onun bu matematik buluşu modern bilimin oluşmasına ve gelişmesine yol açacak kadar elzem bir araç olmuştur.

Newton’ın en önemli keşifleri cisimlerin hareketlerini inceleyen bilim dalı olan mekanik alanıdır. Cisimlerin herhangi bir kuvvet etkisi altında olmamaları halinde nasıl hareket ettiklerini tanımlayan “birinci hareket kanununu” Galileo bulmuştu. Gerçekte elbette cisimler dış kuvvetlerin etkisi altındadır ve mekanik biliminin en büyük sorunu cisimlerin bu koşullarda nasıl hareket ettiğidir. Bu problem Newton tarafından, klasik fiziğin en önemli temel kanunu olarak tanımlanabilecek ikinci hareket kanunu ile çözülmüştür. Matematiksel olarak F = ma ifade edilen bu kanun, bir cismin ivmesinin, yani hızındaki değişimin, cisim üzerine etki eden net kuvvetin cismin kütlesine bölünmesine eşit olduğunu söyler. Bu iki hareket kanununa Newton bir üçüncüsünü ( her etkiye, yani fiziksel güce, kendisine eşit bir güçle karşı koyulur) , ardından dördüncü ve en ünlü buluşunu, evrensel yerçekimi kanununu eklemiştir. Isaac Newton şöyle der : Yerçekimi gezegenlerin hareketlerini açıklar ama bu hareketleri kimin meydana getirdiğini açıklamaz. Tanrı bütün herşeyi yönetir, bilir ve daha neler yapılabileceğini bilir. ”

Bu kanunların dördü bir arada, sarkaç hareketinden gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngesel hareketlerine kadar, makroskopik mekanik sistemlerin hemen tümünün incelenip davranışlarının tahmin edilmesine olanak sağlayan bir birleşik sistem oluşturur. Newton yanlız mekanik kanunlarını ifade etmekle kalmayıp, yüksek matematiğin araçlarını kullanarak bu temek kanunların gerçek hayatta karşılaşılan sorunların çözümü için nasıl uygulanabileceğiniz de göstermiştir. Newton’nun sağlığında kanunların en çarpıcı uygulamaları astronomi alanında yapılmıştı. Newton burada da öncülük etti. 1687’de büyük eseri, genelliklep “Principia” olarak bilinen, yerçekimi ve hareket kanunlarını anlattığı “Felsefenin Matematiksel İlkeleri”ni yayımladı. Newton bu kanunların, yıldızların ve gezegenlerin konum ve hareketlerini tam olarak nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Bu nedenle de Newton sıkça astronomların en büyüğü olarak değerlendirilir.

Yukarıda değinilen çalışmaları dışında Newton’ın termodinamik ve akustik alanlarındaki çalışmaları, momentum ve açısal momentum korunumu ilkeleri, matematiksel binom teoremi ve yıldızların kökeni hakkındaki ilk inandırıcı açıklamalarını da unutmamak gerekir.

Döneminin diğer bilim adamlarının Newton için söyledikleri de kayda değerdir. Sir Isaac’ın hiçbir zaman dostu olmayan ve ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı Leibniz “Newton, matematik alanında dünyanın başlangıcından kemdi dönemine kadar yapılmış olanlardan da fazlasını yapmıştır” diyor. Büyük Fransız bilim adamı Laplace ” Principia insan dehasının yarattığı her ürünün üzerinde, ayrıcalıklı bir yere sahiptir” der. Lagrange, Newton’un gelmiş geçmiş en büyük dahi olduğunu sık sık belirtmiştir. Ernest Mach ise, 1901 yılında kaleme aldığı yazıda, “Newton’dan bu yana matematik alanında yapılan herşey, mekaniğin Newton kanunları temel alınarak didaktif, formel ve matematiksel olarak geliştirlmesinden ibarettir” demiştir.

Newton yola çıktığında bilimi, bazı kavramları ifade yeteneğine sahip olmakla birlikte tahmin yapma yeteneği kısıtlı, birbirinden ayrı duran gerçeklrin ve kanunların bir karmaşası olarak bulmuştu. Bize fiziksel kuranların geniş bir aralığına uygulanabilen ve doğru tahminlerde bulunmak için kullanılabilen, bir araya getirilmiş bir kanun sistemi bıraktı.

Newton 1727 yılında öldü ve Westminister Katedraline gömüldü. Bu şerefe erişen ilk bilim adamıydı.